Báo Chí - Tuyên Truyền

Giáo trình học về Báo chí truyền hình

Giáo trình học về Báo chí truyền hình, Tài liệu miễn phí, Tài liệu online, Tài liệu trực tuyến, Tài liệu download, Tài liệu tham khảo, Tài liệu học tập, Tài liệu chia sẽ, Tài liệu số, Tài liệu...

Ebook Báo chí điều tra - NXB Thông Tấn

Ebook Báo chí điều tra - NXB Thông Tấn, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án,...

Nhập môn báo trực tuyến - Ths. Phan Văn Tú

Nhập môn báo trực tuyến - Ths. Phan Văn Tú,  Tài liệu,Tải tài liệu, Download tài liệu, Tài liệu download, Tài liệu online, Tài liệu trực tuyến, Tài liệu miễn phí, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu...

Nghệ thuật phỏng vấn nhà lãnh đạo

Nghệ thuật phỏng vấn nhà lãnh đạo, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng cáo,...

Giáo trình cơ sở lý luận của báo chí

Giáo trình cơ sở lý luận của báo chí, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu,...

Giáo trình báo chí truyền hình

Giáo trình báo chí truyền hình, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng...

Sổ tay phóng viên

Sổ tay phóng viên, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng cáo, tập trung các...

Dự án xây dựng báo điện tử Đà Nẵng

Dự án xây dựng báo điện tử Đà Nẵng, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu,...

Các thể loại báo chí phát thanh

Các thể loại báo chí phát thanh, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng...

Báo chí nước ngoài - Những quy tắc và nghịch lý

Báo chí nước ngoài - Những quy tắc và nghịch lý, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản,...

Báo chí điều tra

Báo chí điều tra, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng cáo, tập trung các...

Kỷ thuật viết phóng sự

Phóng sự đơn giản là phóng cái sự mình biết. Phóng ra trên giấy, phóng ra trên sóng. Dùng máy quay phim, ghi hình, ghi âm... Đương nhiên phải có thêm khả năng viết lách. Từ nhỏ tới lớn chúng ta đã nghe biết bao nhiêu...