Cho là Nhận

Cho là Nhận

Hạt Giống Tâm Hồn

.pdf

Số trang: 237 Trang

Download : 0 Xu để Download

Lượt Xem: 1387

Bình Chọn: 0

Yêu Thích: 1

Cho vào yêu thích 12

Bạn đang xem một số trang mẫu, vui lòng tải file đầy đủ về máy tính để xem. [ TẢI VỀ ]

Giới Thiệu Nội Dung

Chúng ta không ai có quyền chọn lựa cho mình một số phận. Ta sinh ra trong một gia đình nhất định, rơi vào những hoàn cảnh nhất định... Và những điều đó trở thành tiền đề quan trọng trong việc góp phần tạo dựng nên số phận của mỗi chúng ta. Mặc dù có rất nhiều người đã chứng tỏ được khả năng đảo ngược nghịch cảnh, nhưng ảnh hưởng tất yếu của những hoàn cảnh ban đầu vẫn là điều không thể phủ nhận.

Tài liêu liên quan