Công nghệ môi trường

Quy trình sản xuất rượu vodka

Quy trình sản xuất rượu vodka, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế, Luận văn...

Quy trình công nghệ sản xuất bia tại công ty TNHH bia Việt Nam

Quy trình công nghệ sản xuất bia tại công ty TNHH bia Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp,...

Quy trình cô đặc mía đường

Quy trình cô đặc mía đường, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế, Luận...

Qui trình sản xuất nước tương

Qui trình sản xuất nước tương, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế, Luận văn...

Qui trình công nghệ sản xuất chả giò nhân thịt tại công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Qui trình công nghệ sản xuất chả giò nhân thịt tại công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh...

Qui trình công nghệ sản xuất bia

Qui trình công nghệ sản xuất bia, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt nghiệp...

Protein của thịt và cá

Protein của thịt và cá, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế, Luận văn thạc...

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước me cam thảo

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước me cam thảo, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành...

Luận văn nghiên cứu hóa thực vật cây vong nem (Erythrina orientalis (L.) Murr

Luận văn Nghiên cứu hóa thực vật cây Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...

Kỹ thuật chuyển gen vào thực vật

Kỹ thuật chuyển gen vào thực vật, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt nghiệp...

Fructooligosaccharide (FOS)

Fructooligosaccharide (FOS), Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt nghiệp Điện tử viễn...

Độc chất từ chất phụ gia trong thực phẩm

Độc chất từ chất phụ gia trong thực phẩm, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế,...

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất nước dứa ép trong

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất nước dứa ép trong, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp,...

Đồ án Thiết kế nhà máy chế biến hải sản

Đồ án Thiết kế nhà máy chế biến hải sản, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin,...

Đồ án Công nghệ sản xuất kẹo dẻo

Đồ án Công nghệ sản xuất kẹo dẻo, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt...

Đề tài Ứng dụng enzyme amylase trong công nghiệp thực phẩm và nguồn thu nhận

Đề tài Ứng dụng enzyme amylase trong công nghiệp thực phẩm và nguồn thu nhận, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...

Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm năng suất 1,5 triệu lít/năm

Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm năng suất 1,5 triệu lít/năm, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...

Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền

Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt...

Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/Ngày

Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/Ngày , Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt...

Đề tài Sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể người và trong thực phẩm

Đề tài Sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể người và trong thực phẩm, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...