Công nghệ thông tin

Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn Xá

Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn Xá, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại,...

Đề tài Nhận dạng mặt người trên Matlab

Đề tài Nhận dạng mặt người trên Matlab, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh...

Đề tài Nghiên cứu và xây dựng một vài chương trình tấn công trên mạng Internet qua giao thức Telnet

Đề tài Nghiên cứu và xây dựng một vài chương trình tấn công trên mạng Internet qua giao thức Telnet, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa...

Đề tài Nghiên cứu và triển khai openvpn trên ubuntu cho doanh nghiệp

Đề tài Nghiên cứu và triển khai openvpn trên ubuntu cho doanh nghiệp, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công...

Chuyên đề Hoàn thiện nghiệp vụ kênh phân phối sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của công ty FPT

Chuyên đề Hoàn thiện nghiệp vụ kênh phân phối sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của công ty FPT, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã...

Đề tài Mạng máy tính và tường lửa

Đề tài Mạng máy tính và tường lửa, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận...

Đề tài Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC

Đề tài Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ...

Đề tài Lắp ráp, cài đặt và sử lý xự cố máy tính

Đề tài Lắp ráp, cài đặt và sử lý xự cố máy tính, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm,...

Đề tài Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ

Đề tài Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp,...

Đề tài Hệ thống và Internet Dịch Vụ

Đề tài Hệ thống và Internet Dịch Vụ, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt...

Đề tài Giấu tin trong ảnh bằng mã hóa LSB

Đề tài Giấu tin trong ảnh bằng mã hóa LSB, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận...

Đề tài Đo hiệu năng mạng Ethernet

Đề tài Đo hiệu năng mạng Ethernet, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế, Luận...

Đề tài Chuyển đổi giao thức IPv4 sang IPv6

Đề tài Chuyển đổi giao thức IPv4 sang IPv6, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế,...

Đề tài Chương trình quản lý vật tư tại Công ty Chè Mỹ Lâm

Đề tài Chương trình quản lý vật tư tại Công ty Chè Mỹ Lâm, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm,...

Đề tài Chương trình quản lý bán hàng siêu thị

Đề tài Chương trình quản lý bán hàng siêu thị, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp,...

Đề tài Chương trình quản lý bán hàng máy tính tại công ty máy tính Dương Thư Thái Nguyên

Đề tài Chương trình quản lý bán hàng máy tính tại công ty máy tính Dương Thư Thái Nguyên, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên,...

Công nghệ phần mềm - Quản lý thư viện Trường Đại Học Tây Đô

Công nghệ phần mềm - Quản lý thư viện Trường Đại Học Tây Đô, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công...

Chuyên đề Sửa chữa mainboard

Chuyên đề Sửa chữa mainboard, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt nghiệp Điện tử...

Chuyên đề Báo cáo seminar struts 2 - Bộ môn java

Chuyên đề Báo cáo seminar struts 2 - Bộ môn java, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn...

Đồ án Thiết kế hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh - Luận văn, đồ án

Đồ án Thiết kế hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh - Luận văn, đồ án, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận...