Hóa Học - Dầu Khí

Giáo trình Tổng hợp hữu cơ - hóa dầu - ThS. Trần Thị Hồng

Giáo trình Tổng hợp hữu cơ - hóa dầu - ThS. Trần Thị Hồng, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài...

Giáo trình Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình - Nghề Vận hành thiết bị hóa dầu

Giáo trình Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình - Nghề Vận hành thiết bị hóa dầu, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận...

Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến, Tài liệu miễn phí, Tài liệu online, Tài liệu trực tuyến, Tài liệu download, Tài liệu tham khảo, Tài liệu học...

Giáo trình dầu mỏ và khí

Giáo trình dầu mỏ và khí, Tài liệu miễn phí, Tài liệu online, Tài liệu trực tuyến, Tài liệu download, Tài liệu tham khảo, Tài liệu học tập, Tài liệu chia sẽ, Tài liệu số, Tài liệu hay, Tài...

Giáo trình công nghệ hóa dầu

Giáo trình công nghệ hóa dầu, Thư viện số, Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, Thư viện tài liệu, Thư viện ebook, Thư viện sách, Thư viện luận văn tốt nghiệp, Thư viện đồ án tốt nghiệp, Thư viện giáo trình, Thư viện...

Ebook Lý thuyết đàn nhớt - Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Ebook Lý thuyết đàn nhớt - Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài liệu,...

Ebook Lý thuyết đàn nhớt - Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Ebook Lý thuyết đàn nhớt - Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài liệu,...

Ebook Hóa học dầu mỏ và khí - Phần 2 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ

Ebook Hóa học dầu mỏ và khí - Phần 2 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án,...

Ebook Hóa học dầu mỏ và khí - Phần 1 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ

Ebook Hóa học dầu mỏ và khí - Phần 1 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án,...

Ebook Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu - NXB Khoa học và kỹ thuật

Ebook Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu - NXB Khoa học và kỹ thuật, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo...

Ebook Công nghệ chế biến dầu mỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook Công nghệ chế biến dầu mỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận...

Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 2) - Phạm Hùng Việt

Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 2) - Phạm Hùng Việt, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài liệu, Blog...

Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1) - Phạm Hùng Việt

Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1) - Phạm Hùng Việt, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài liệu, Blog...

Công nghệ lọc dầu II

Công nghệ lọc dầu II, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài liệu, Blog tài liệu, Ebooks tài liệu,...

Các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu - Tài liệu, giáo trình

Các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu - Tài liệu, giáo trình, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo...

Bài giảng Khoan dầu khí

Bài giảng Khoan dầu khí, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án, giáo...

Bài giảng Dầu nhờn-Mỡ-Phụ gia - Tài liệu, ebooks, luận văn

Bài giảng Dầu nhờn-Mỡ-Phụ gia, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án, giáo...

Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí - PGS.TS. Lê Phước Hảo

Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí - PGS.TS. Lê Phước Hảo, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo...

Bài giảng Công nghệ Hóa dầu - ĐH Mỏ Địa Chất

Bài giảng Công nghệ Hóa dầu - ĐH Mỏ Địa Chất, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn,...

Bài giảng Công nghệ chế biến khí - Lê Thị Như Ý

Bài giảng Công nghệ chế biến khí - Lê Thị Như Ý, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án,...