Khoa Học Tự Nhiên

Đồ án Mạ composit hoá học

Đồ án Mạ composit hoá học, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế, Luận văn...

Đồ án Khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic và thiếc clorua đối với phức giữa photpho và molipdovanadat

Đồ án Khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic và thiếc clorua đối với phức giữa photpho và molipdovanadat, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán,...

Đồ án Cô đặc mía đường một nồi liên tục

Đồ án Cô đặc mía đường một nồi liên tục, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin,...

Đồ án Chưng cất hệ ACETON - NƯỚC tháp đệm

Đồ án Chưng cất hệ ACETON - NƯỚC tháp đệm, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn...

Đề tài Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

Đề tài Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ,Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị...

Đề tài Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT

Đề tài Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt...

Đề tài Tương tác điện từ - Từ cổ điển đến lượng tử

Đề tài Tương tác điện từ - Từ cổ điển đến lượng tử, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ...

Đề tài Tính hệ số tăng cường và tốc độ hủy positron trong Titan dioxit (TiO2)

Đề tài Tính hệ số tăng cường và tốc độ hủy positron trong Titan dioxit (TiO2), Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...

Đề tài Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học nội dung sinh học cơ thể thực vật, sinh học 11

Đề tài Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học nội dung sinh học cơ thể thực vật, sinh học 11, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học...

Đề tài Tăng sự hứng thú học môn hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống

Đề tài Tăng sự hứng thú học môn hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học...

Đề tài Sóng điện từ và một số ứng dụng

Đề tài Sóng điện từ và một số ứng dụng, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn...

Đề tài Sàng lọc vi khuẩn lactic từ dạ dày-Ruột của các loài hải sản có tiềm năng trong sản xuất probiotics

Đề tài Sàng lọc vi khuẩn lactic từ dạ dày-Ruột của các loài hải sản có tiềm năng trong sản xuất probiotics, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn...

Đề tài Sản xuất dầu Diesel từ dầu nhờn thải

Đề tài Sản xuất dầu Diesel từ dầu nhờn thải, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành...

Đề tài Quy trình sản xuất Axetandehyt

Đề tài Quy trình sản xuất Axetandehyt, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành kinh tế,...

Đề tài Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm

Đề tài Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư...

Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hình dạng sợi đến cơ tính vật liệu composite

Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hình dạng sợi đến cơ tính vật liệu composite, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế...

Đề tài Nghiên cứu xử lý amoni bằng phương pháp sinh học sử dụng các vi khuẩn tự dưỡng

Đề tài Nghiên cứu xử lý amoni bằng phương pháp sinh học sử dụng các vi khuẩn tự dưỡng, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội,...

Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương Dao động và sóng điện từ ở lớp 12 THPT

Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương Dao động và sóng điện từ ở lớp 12 THPT, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn...

Đề tài Nghiên cứu về mạng Nơron

Đề tài Nghiên cứu về mạng Nơron, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin, Luận văn tốt nghiệp...

Đề tài Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ

Đề tài Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương...