Kiến trúc -Xây dựng

Đồ án Lò Silicát - Thiết kế lò Tunnel

Đồ án Lò Silicát - Thiết kế lò Tunnel, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn...

Khóa luận Nghiên cứu địa hóa đá mẹ

Khóa luận Nghiên cứu địa hóa đá mẹ, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành...

Khóa luận Một số đặc điểm địa hóa tầng đá mẹ oligocene hạ - Bồn trũng Cửu Long

Khóa luận Một số đặc điểm địa hóa tầng đá mẹ oligocene hạ- Bồn trũng Cửu Long, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn...

Khóa luận Đặc điểm thạch học khoáng vật của đá móng giếng khoan 2x lô 151 và một số nguyên nhân gây ra độ thấm chứa của đá móng

Khóa luận Đặc điểm thạch học khoáng vật của đá móng giếng khoan 2x lô 151 và một số nguyên nhân gây ra độ thấm chứa của đá móng, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y...

Khóa luận Đặc điểm Thạch học - vật lý, các mô hình Vật Lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long

Khóa luận Đặc điểm Thạch học - vật lý, các mô hình Vật Lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận...

Khóa luận Đặc điểm địa chất thủy văn phần nam bể cửu long

Khóa luận Đặc điểm địa chất thủy văn phần nam bể cửu long, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông...

Đồ án Ứng dụng phần mềm AutoCAD vẽ mặt cắt phục vụ công tác tính khối lượng đào đắp

Đồ án Ứng dụng phần mềm AutoCAD vẽ mặt cắt phục vụ công tác tính khối lượng đào đắp, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương...

Luận văn Thiết kế nhà máy chế biến sữa hiện đại năng suất 20 triệu lít/năm gồm 2 dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng có đường và sữa chua đặc hương dâu

Luận văn Thiết kế nhà máy chế biến sữa hiện đại năng suất 20 triệu lít/năm gồm 2 dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng có đường và sữa chua đặc hương dâu, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng,...

Luận án Nghiên cứu thiết bị từ trị liệu Magnomed M310

Luận án Nghiên cứu thiết bị từ trị liệu Magnomed M310, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn...

Đồ án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ArcGIS

Đồ án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ArcGIS, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận...

Đồ án Ứng dụng phần mềm Surfer trong công tác vẽ đường bình độ thành lập bản đồ địa hình

Đồ án Ứng dụng phần mềm Surfer trong công tác vẽ đường bình độ thành lập bản đồ địa hình, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học...

Đồ án Trung tâm điều hành thông tin viễn thông điện lực Việt Nam EVN

Đồ án Trung tâm điều hành thông tin viễn thông điện lực Việt Nam EVN, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...

Đồ án Tổ chức giao thông trên đường trục chính đô thị đoạn từ Nhổn - Cửa Nam

Đồ án Tổ chức giao thông trên đường trục chính đô thị đoạn từ Nhổn - Cửa Nam, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn...

Đồ án Tổ chức giao thông tại nút Kim Mã - Ngọc Khánh

Đồ án Tổ chức giao thông tại nút Kim Mã - Ngọc Khánh, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công nghệ...

Đồ án Tổ chức giao thông tại nút đồng mức Đại La - Phố Vọng

Đồ án Tổ chức giao thông tại nút đồng mức Đại La - Phố Vọng, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp Công...

Đồ án Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn khẩu độ 40m

Đồ án Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn khẩu độ 40m, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn...

Đồ án Thiết kế tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến 63 Bến Phùng - Công viên Thống Nhất

Đồ án Thiết kế tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến 63 Bến Phùng - Công viên Thống Nhất, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn...

Đồ án Thiết kế tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến 62 Bến xe Nước Ngầm - Đức Giang

Đồ án Thiết kế tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến 62 Bến xe Nước Ngầm - Đức Giang, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học...

Đồ án Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi

Đồ án Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa...

Đồ án Thiết kế phương án quan trắc lún công trình nhà chung cư 25 tầng khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng

Đồ án Thiết kế phương án quan trắc lún công trình nhà chung cư 25 tầng khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự...