Sống với tâm từ

Sống với tâm từ

Hạt Giống Tâm Hồn

.pdf

Số trang: 317 Trang

Download : 0 Xu để Download

Lượt Xem: 901

Bình Chọn: 0

Yêu Thích: 0

Cho vào yêu thích 6

Bạn đang xem một số trang mẫu, vui lòng tải file đầy đủ về máy tính để xem. [ TẢI VỀ ]

Giới Thiệu Nội Dung

Sống  trong  cuộc  đời,  chúng  ta  bao  giờ cũng  mong  có  một  ngày  sẽ  biết  thương mình  sâu  sắc  hơn  và  gần  gũi  với  người  chung  quanh hơn. Nhưng chúng ta hành động hoàn toàn ngược lại. Ta tự đóng kín mình, rất sợ sự thân mật, và mang mặc cảm ngăn cách, xa lìa với sự sống chung quanh. Chúng ta thèm khát tình thương nhưng cứ ôm chặt sự cô đơn. Chính  cái ý  tưởng  sai  lầm  rằng  mỗi  chúng  ta  là  một phần tử khác biệt, độc lập đã là nguồn gốc của nỗi đau này. Nhưng làm sao ta có thể giải thoát ra khỏi nó?
Tài liêu liên quan
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0906184060

Hỗ trợ trực tuyến

Tài liệu liên quan