Tài liệu, ebook, giáo trình, đồ án, luận văn

27-05-2015 10:17:39

Thư Viện Là Gì ?

Là định nghĩa dưới góc độ toàn diện nêu lên được thành phần cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ của thư viện; nêu lên được mối quan hệ tương tác giữa nhân viên thư viện và người đọc trong hệ thống giao tiếp “tài liệu- thư viện-người sử dụng"

Là bất cứ bộ sưu tập có tổ chức nào của sách, ấn phẩm định kỳ hoặc các tài liệu khác
Thể hiện được các yếu tố cấu thành thư viện (nguồn tài nguyên thông tin, cán bộ thư viện, người sử dụng thư viện, cơ sở vật chất kỹ thuật)

Nêu lên được các chức năng chính của thư viện (lưu trữ và truyền đạt)

Nêu lên được nhiệm vụ chủ yếu của thư viện: +Phục vụ công cuộc phát triển văn hóa của đất nước.

+Phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của đất nước

+Phục vụ sự phát triển khoa học và công nghệ

+Phục vụ sự phát triển của các lĩnh vực khác (kinh tế, an ninh quốc phòng,…) và các nhiệm vụ nội tại

Có nhiều bộ sưu tập sách khác nhau tùy theo sở thích của từng người và sắp xếp tùy theo sở thích cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó các ấn phẩm định kỳ ra đời ngày càng nhiều với những nội dung và hình thức phong phú (báo, tập chí,…).

Với sự phát triển của xã hội, nguồn tài liệu ngày càng phong phú đa dạng, được lưu trữ trên nhiều loại vật liệu (CD-ROM, băng, đĩa,…), dưới dạng đồ họa, nghe nhìn.

Thư viện là nơi thông tin được tổ chức, nơi dễ dàng tìm thấy thông tin qúy vị cần hoặc muốn. Thư viện chỉ có giá trị khi nó có thông tin và có người biến thông tin trở nên hữu ích. Chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo sự tiếp cận không hạn chế các ý tưởng mà chúng ta thừa hưởng một cách hợp pháp, sau đó định hình và chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. Thông tin là kho báu. Quý vị những người làm công tác thư viện đang nắm giữ chìa khóa mở kho báu trong tay.