Y khoa- Dược

Đề tài Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước với yêu cầu xã hội hóa các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Đề tài Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước với yêu cầu xã hội hóa các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y...

Khóa luận Đánh giá mức độ tổn thương tai biến trượt lở khu vực thị xã Bắc Kạn

Khóa luận Đánh giá mức độ tổn thương tai biến trượt lở khu vực thị xã Bắc Kạn, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn...

Một số vấn đề về quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp y tế tại Bệnh viện nhi trung ương trong điều kiện hiện nay

Một số vấn đề về quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp y tế tại Bệnh viện nhi trung ương trong điều kiện hiện nay, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn...

Tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty TNHH Dược phẩm 3A

Tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty TNHH Dược phẩm 3A, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên,...

Phần hành Kế toán trong Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Phần hành Kế toán trong Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp,...

Lymphôm không Hodgkin người lớn - Dịch tễ, chẩn đoán, điều trị

Lymphôm không Hodgkin người lớn - Dịch tễ, chẩn đoán, điều trị, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư...

Luận văn Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Khoa dược bệnh viện Quận 3

Luận văn Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Khoa dược bệnh viện Quận 3 , Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận...

Luận văn Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354

Luận văn Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 , Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn tốt nghiệp Kinh tế thương mại, Luận văn tốt nghiệp...

Luận văn Bước đầu nghiên cứu phục hồi chức năng sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

Luận văn Bước đầu nghiên cứu phục hồi chức năng sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán,...

Luận án Điều trị Sêminôm tinh hoàn tiến triển

Luận án Điều trị Sêminôm tinh hoàn tiến triển, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn...

Luận án Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ (Slide)

Luận án Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ (Slide), Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư...

Khóa luận Thực tập tại trạm thú y Cao Lộc

Khóa luận Thực tập tại trạm thú y Cao Lộc, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông, lâm, ngư nghiệp, Luận văn nghành...

Khóa luận Phân tích Protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều

Khóa luận Phân tích Protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã hội, Luận văn nông,...

Khóa luận Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Khóa luận Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen , Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa,...

Khóa luận Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học và tác dụng kháng khuẩn invitro của vị thuốc bạch cập

Khóa luận Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học và tác dụng kháng khuẩn invitro của vị thuốc bạch cập, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn...

Khóa luận Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựngtiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ eupolin

Khóa luận Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựngtiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ eupolin, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học tự nhiên, Luận văn khoa học xã...

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận văn khoa học...

Đề tài Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và Enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học

Đề tài Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và Enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học, Luận văn tốt nghiệp Cơ khí chế tạo máy, Luận văn tốt nghiệp Kiến trúc xây dựng, Luận văn tốt nghiệp Y khoa, Luận...

Đề tài Nhiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược hydroxy propyl methyl cellulse

Đề tài Nhiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược hydroxy propyl methyl cellulse, Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn...

Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% , Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng,  Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, Luận văn tốt nghiệp Kế toán kiểm toán, Luận văn...